clanek-obrazek

Důležité dokumenty

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

 

Odlehčovací služby

Pečovatelská služba

 

Obálka života

Právní předpisy a dokumenty

 • Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách http://www.mpsv.cz/cs/7334
 • Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 239/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách http://www.mpsv.cz/cs/7334
 • Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. – Činnosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti a odchylný způsob hodnocení těchto úkonů u osob do 18 let věku
 • Obsah standardů kvality sociálních služeb
 • Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. – Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku na péči
 • Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. – Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

Důležité odkazy

Důležité dokumenty

 • Evropská charta pacientů seniorů
 • Charta práv a svobod starších občanů
 • Zásady OSN pro seniory
 • Listina základních práv a svobod
 • Charta základních práv EU
 • Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Evropská sociální charta

Rozpočty

 

 

 

 

 

 


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600