clanek-obrazek

Přehled základních činností

Charakteristika Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je součástí Sociálních služeb Lanškroun a poskytuje se dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Činnosti pečovatelské služby

Základní sociální poradenství – zdarma.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při osobní hygieně – koupel, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC (toaletní židle, podložní mísy).

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití.  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, úklid společných a přilehlých prostor domu, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení prádla.
  • Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím – doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na orgány veřejné správy.

Fakultativní úkony poskytované za úhradu

Dohled nad klientem – dohled poskytujeme v místě určeném klientem, dohled nad užíváním léků.

Provozní doba Pečovatelské služby

PS je poskytována dle zájmu klientů v pracovních dnech (pondělí – pátek) v době 7.00 – 17.30 hod. O sobotách, nedělích a svátcích v době od 8.00 – 13.00 hod.

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600