clanek-obrazek

Prohlášení

Poslání organizace

Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) poskytuje seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence formou komplexní péče takovou míru podpory a pomoci, která jim umožní co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.
DZR umožňuje individuálním přístupem lidem v nepříznivé sociální situaci prožít jejich konec života co nejvíce bez pocitu osamění, v důstojných podmínkách a v bezpečném a příjemném prostředí a při službách, které jsou uzpůsobeny jejich zvláštním potřebám.

Cíle

Dále zvyšovat kvalitu sociálních služeb a průběžně zlepšovat metodiky, pracovní postupy ap.
Upravit vnitřní a venkovní prostory Domova, aby co nejvíce vyhovovaly našim klientům.
Udržet v organizaci motivované a vzdělané pracovníky, kteří budou tvořit stabilní tým.

 

Zásady poskytované sociální služby

 • Úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na společenské postavení klienta.
 • Spolupráce s rodinou – podporujeme zachování kontaktu s blízkými seniora a spolupracujeme s nimi.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti – nikoliv závislosti na našich službách, neděláme za klienta, co zvládne sám.
 • Přizpůsobení našich služeb klientům – snažíme se přizpůsobit cílům uvedených v individuálním plánu klienta, jak jen to je možné.

Cílová skupina organizace

 • Cílovou skupinu DZR tvoří občané starší 60 let pobírající starobní nebo invalidní důchod, kteří potřebují každodenní nepřetržitou komplexní péči v rozsahu námi nabízených služeb a kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerové demence a ostatních typů demencí.
 • Službu však nemůžeme poskytnout osobám, pokud je kapacita naplněna, pokud vyžadují služby, které neposkytujeme, pokud jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení, pokud trpí akutní infekční nemocí. Služby nejsou vhodné také pro ty, jimž by k zajištění péče stačily služby nižšího typu (např. pečovatelské služby, apod.).

Kapacita organizace

 • Kapacita Domova se zvláštním režimem je 53 míst na jedno a dvojlůžkových pokojích.

 


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600