clanek-obrazek

Prohlášení

Poslání odlehčovací služby

  • Posláním Odlehčovací služby je poskytnout pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, o které je jinak pečováno doma.
  • Tyto pobytové Odlehčovací služby jsou poskytovány na časově omezenou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců, kdy jinak péči a podporu zajišťují pečující osoby a v časově omezenou dobu tuto podporu a péči nejsou schopny zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci).


Cílová skupina

Cílovou skupinu Odlehčovací služby tvoří osoby starší 60 ti let, kteří nemohou zůstat sami doma bez pomoci doposud pečujících osob a na přechodnou dobu se o ně tyto osoby nemůžou postarat.

Cíle

  • Umožnit pečujícím osobám potřebné odlehčení a pomoci jim překlenout období, kdy nemohou sami o svého blízkého pečovat
  • Poskytnuté Odlehčovací služby budou v maximální možné míře přizpůsobeny individuálním potřebám klienta, které měl doma.


Zásady poskytované odlehčovací služby

  • úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na společenské postavení klienta,
  • respekt soukromí klienta – klient vlastní klíče od svého pokoje, skříní apod., klient nás pustí pouze tam, kam on chce,
  • podpora samostatnosti a nezávislosti – nikoliv závislosti na našich službách, neděláme za klienta, co zvládne sám, poskytujeme péči pouze do výše postižení klienta.

Kapacita odlehčovací služby

  • Je nutné, aby se zájemce předem informoval o volném termínu pobytové odlehčovací služby, protože kapacita lůžek je omezena (5 lůžek).

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600