clanek-obrazek

Prohlášení

Poslání odlehčovací služby

 • Posláním Odlehčovací služby je poskytnout pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, o které je jinak pečováno doma.
 • Tyto pobytové Odlehčovací služby jsou poskytovány na časově omezenou dobu, nejdéle však na dobu tří měsíců, kdy jinak péči a podporu zajišťují pečující osoby a v časově omezenou dobu tuto podporu a péči nejsou schopny zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci).


Cílová skupina

Cílovou skupinu Odlehčovací služby tvoří osoby starší 60 ti let, kteří nemohou zůstat sami doma bez pomoci doposud pečujících osob a na přechodnou dobu se o ně tyto osoby nemůžou postarat.

Cíle

 • Umožnit pečujícím osobám potřebné odlehčení a pomoci jim překlenout období, kdy nemohou sami o svého blízkého pečovat
 • Poskytnuté Odlehčovací služby budou v maximální možné míře přizpůsobeny individuálním potřebám klienta, které měl doma.


Zásady poskytované odlehčovací služby

 • úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na společenské postavení klienta,
 • respekt soukromí klienta – klient vlastní klíče od svého pokoje, skříní apod., klient nás pustí pouze tam, kam on chce,
 • podpora samostatnosti a nezávislosti – nikoliv závislosti na našich službách, neděláme za klienta, co zvládne sám, poskytujeme péči pouze do výše postižení klienta.

Kapacita odlehčovací služby

 • Je nutné, aby se zájemce předem informoval o volném termínu pobytové odlehčovací služby, protože kapacita lůžek je omezena (5 lůžek).
—  Napište nám  —
  --
  1. (povinné)
  2. (povinné)
  3. (povinné)
  4. (povinné)
  1. (povinné)
   

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčková 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600
  DIČ: CZ75081849