clanek-obrazek

O nás

Sociální služby Lanškroun

Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností, zřízenou Městem Lanškroun. Od svého vzniku provozuje Domov pro seniory a Pečovatelskou službu, od února 2009 i Odlehčovací služby a od července 2015 Domov se zvláštním režimem.

Domov pro seniory (Domov) poskytuje celoroční pobyt a komplexní péči starým a zdravotně postiženým občanům. Odlehčovací služby poskytují naprosto identické služby jako Domov pro seniory, jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané Smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi klientem a organizací. Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) poskytuje seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence formou komplexní péče takovou míru podpory a pomoci, která jim umožní co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.

Pro Domov pro seniory se uzavírá smlouva na dobu neurčitou, pro Odlehčovací služby se uzavírá na dobu určitou, nejdéle však na dobu tří měsíců.Jakou podobu má naše péče

V současné době má náš Domov kapacitu 50 lůžek. Věkový průměr klientů je nyní 80 let. Odlehčovací služby mají kapacitu 4 lůžka. Domov se zvláštním režimem má kapacitu 31 lůžek. O klienty Domova, Odlehčovacích služeb a Domova se zvláštním režimem pečuje celkem přepočtených 68,376 pracovníků, z nichž největší část tvoří ošetřovatelsko-zdravotnický personál: 33,8; dále úsek sociální: 3,875; stravovací: 10,638; technický: 12,438 a ekonomický včetně ředitele: 4.

Pečovatelská služba se poskytuje terénní formou v místě trvalého bydliště klienta nebo ambulantní formou – klient dochází nebo je dopravován do Střediska osobní hygieny
v ulici B. Martinů 980. Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku v časovém období 7.00 – 15.30 hod., So, Ne a svátky 8.00 – 13:00. Pečovatelskou službu v současné době zabezpečuje 5 pracovníků na 3,525 pracovních úvazků.

Cíl Sociálních služeb Lanškroun

Cíl našeho zařízení spočívá především ve snaze poskytnout klientům možnost strávit důstojné stáří na odpovídající životní úrovni k jejich spokojenosti. Po celou dobu se snažíme, aby se obyvatelé cítili u nás jako doma. Přejeme si, aby každý den byl něčím zajímavý a snažíme se vytvářet a šířit dobrou náladu, respektovat lidskou důstojnost. Někdy úsměv nebo laskavé slovo zmůže více než nejdražší lék. Víme, že to není lehký úkol, ale je splnitelný.

Postupně jsme sestavili nový pracovní tým pro Domov pro seniory. Přicházejí k nám pracovat ženy i muži, kteří chtějí pomáhat seniorům. Protože práce u nás je velmi zodpovědná a psychicky náročná, ne všichni toto břímě dokázali unést a již je nahradili další. Velký důraz  klademe na kontakt s rodinou, příbuznými a přáteli našich obyvatel. Hovoříme o problémech, které obyvatele trápí a hledáme řešení. Snažíme se pomoci novým obyvatelům překonat stres z nového prostředí. Na našich stránkách se dozvíte další podrobnosti o našem každodenním životě.Výhled do budoucna

Plánujeme rozšiřovat služby v oblasti pečovatelské, odlehčovací, domova se zvláštním režimem, ale i volnočasové. Chceme organizovat návštěvy kulturních zařízení, i blízkých domovů pro seniory. Se svými kulturními vystoupeními k nám přicházejí různí účinkující, potěší tancem, písničkou, básničkou i vyprávěním. Velmi nás těší, že jsme zajistili 7 dní v týdnu dvanáctihodinovou otevírací dobu kantýny, která se tak stala dalším přirozeným místem setkávání nejen klientů.

Přijďte se k nám podívat. Pozvání platí nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří chtějí poznat náš Domov pro seniory nebo se seznámit s poskytovanými službami naší Pečovatelské služby.

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600