clanek-obrazek

O nás

Sociální služby Lanškroun

Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností, zřízenou Městem Lanškroun. Od svého vzniku provozuje Domov pro seniory a Pečovatelskou službu, od února 2009 i Odlehčovací služby a od července 2015 Domov se zvláštním režimem.

Domov pro seniory poskytuje celoroční pobyt a komplexní péči starým a zdravotně postiženým občanům. Odlehčovací služby poskytují naprosto identické služby jako Domov pro seniory, jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané Smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi klientem a organizací. Domov se zvláštním režimem poskytuje seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence formou komplexní péče takovou míru podpory a pomoci, která jim umožní co nejdéle udržet dosavadní úroveň jejich soběstačnosti.

Pro služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem se uzavírá smlouva na dobu neurčitou, pro Odlehčovací služby se smlouva uzavírá na dobu určitou, nejdéle však na dobu tří měsíců. 

 

V současné době má Domov pro seniory kapacitu 24 lůžek, Domov se zvláštním režimem kapacitu 53 lůžek a Odlehčovací služby kapacitu 5 lůžek. Věkový průměr klientů je 85 let.

Pečovatelská služba se poskytuje terénní formou v místě bydliště klienta nebo ambulantní formou, kdy klient dochází nebo je dopravován do Střediska osobní hygieny
v ulici B. Martinů 980. Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku v časovém období 7.00 – 20.00 hod., So, Ne a státní svátky od 7.00 do 17:00.

 

 

 

 

 

Cíl Sociálních služeb Lanškroun

Cíl našeho zařízení spočívá především ve snaze poskytnout klientům možnost strávit důstojné stáří na odpovídající životní úrovni k jejich spokojenosti. Po celou dobu se snažíme, aby se obyvatelé cítili u nás jako doma. Přejeme si, aby každý den byl něčím zajímavý a snažíme se vytvářet a šířit dobrou náladu, respektovat lidskou důstojnost. Někdy úsměv nebo laskavé slovo zmůže více než nejdražší lék. Víme, že to není lehký úkol, ale je splnitelný.

Velký důraz  klademe na kontakt s rodinou, příbuznými a přáteli našich obyvatel. Hovoříme o problémech, které obyvatele trápí a hledáme řešení. Snažíme se pomoci novým obyvatelům překonat stres z nového prostředí.

 

Přijďte se k nám podívat. Pozvání platí nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří chtějí poznat naše zařízení, nebo se chtějí seznámit s poskytovanými službami.  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600