clanek-obrazek

Základní činnosti

Pokytujeme tyto základní činnosti

  • Základní sociální poradenství.
  • Poskytnutí ubytování – v bezbariérových pokojích, k ubytování také patří úklid, praní a drobné opravy prádla.
  • Poskytnutí stravy – strava se podává minimálně 4 x denně podle přání klientů. Strava normální či dietní se vaří v kuchyni zařízení.
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc nebo podpora s oblékáním, pomoc s prostorovou orientací, při přesunech, při podávání jídla, pití apod.
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc či podpora při koupání a mytí vlasů – garantujeme 1x týdně, ošetření nehtů apod.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc nebo podpora při kontaktu s lékaři, okolními zařízeními, obchody a jinými službami, s rodinou apod.
  • Sociálně terapeutické činnosti – podpora či pomoc při udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností.
  • Aktivizační činnosti – individuální i skupinové volnočasové aktivity, výlety, vystoupení.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc či podpora při kontaktu s různými institucemi, při podávání různých žádostí apod.

Klientům neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600