clanek-obrazek

Personál

Ekonomický úsek

Ekonomický úsek řídí a statutárním zástupcem je Ing. Milan Minář. Součástí ekonomického úseku je personalista/účetní, spisový pracovník/účetní a mzdová účetní/pokladní.Úsek má na starosti provádění veškerých příjmových a výdajových transakcí, jejich zaúčtování, dále operace s penězi klientů, které jsou vedeny na samostatném depozitním účtu, zpracování veškerých statistických výkazů, ekonomických rozborů a daňových přiznání. Je zde vedena také veškerá personální a mzdová agenda, evidence majetku, spisová služba.

Vedoucí ekonomického úseku je Eva Jíšová, DiS.

Sociální úsek

Součástí sociální úseku Domova pro seniory je sociální pracovnice, instruktorka sociální péče a aktivizační pracovník. Sociální pracovnice zprostředkovává agendu od přijetí obyvatele do ukončení pobytu, poskytuje sociálně-právní poradenství, účastní se jednání se správními orgány, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, jedná s úřady a spolupracuje s rodinou, atd. Instruktor sociální péče a zejména aktivizační pracovník se věnují individuálním i skupinovým aktivitám v Domově.

Vedoucí sociálního úseku je Mgr. Lenka Jakešová

Ošetřovatelsko-zdravotní úsek

Klientům Domova a Odlehčovací služby zajišťujeme základní ošetřovatelskou, nutriční a zdravotní péči. Jedná se komplexní péči, která je poskytována individuálně podle potřeb klienta a předepsané medikace lékaře. Péče je poskytována v nepřetržitém 24 hod. režimu, kdy je vždy přítomna zdravotní sestra s akreditací a pracovník přímé péče. O 79 klientů se stará 5 zdravotních sester, 22 pracovníků přímé péče a 1 nutriční terapeut. Lékařská péče je zajištěna smluvně na základě výběru klienta. Respektujeme svobodnou volbu lékaře. Pokud klient není schopen navštívit lékaře v jeho ordinaci, provede lékař návštěvu u klienta v Domově. Zdravotní úkony jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o zdravotním pojištění. Léky předepsané lékařem si klient hradí ze svého. Objednání léků a donáška je bezplatná. Nutriční terapeut dohlíží na skladbu podávané stravy, sleduje nutriční stav klientů, sestavuje stravovací plány pro stravu racionální, šetřící, diabetickou a mechanicky upravovanou (MUS). V roce 2013 jsme splnili požadavky auditu pro nutriční péči a získali ,,Certifikát standardizace nutriční péče“. V našem zařízení nemáme fyzioterapeuta, ale je možnost na základě předpisu lékaře domluvit rehabilitaci u pí Vašinové v suterénu Domova. Pro účely nácviků soběstačnosti, chůze, cvičení ve skupině a individuálně vedenému cvičení na lůžku máme vyčleněny 2 zkušené pracovnice, které se věnují klientům individuálně podle možností a schopnosti klienta. Poskytujeme péči pro umírající (paliativní péči), kdy rodina nebo osoba blízka může využít pokoj, kde může s umírajícím být a tak ho doprovázet až do konce života.

Vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního úseku Monika Kolomá.

Stravovací úsek

Součástí komplexní péče je poskytování celodenní stravy 365 dní v roce. Úroveň poskytované služby je garantována Certifikátem Standardizace nutriční péče. Toto ocenění má v České republice pouze 13 Domovů. Náš Domov má vlastní moderní kuchyň, kde kuchaři a pomocné kuchařky připravují různé druhy jídel a diet. Dle nutričních potřeb klientů se vaří strava racionální, diabetická, diabetická-šetřící, šetřící, šetřící s nutričním doplňkem. Zvláštní pozornost je věnována mechanicky upravené stravě a individuálním dietám. Při přípravě stravy je velmi důležitá kvalita používaných surovin, kterou zajišťuje skladník společně s administrativním pracovníkem a nutričním terapeutem. Jídelní lístek Domova sestavuje realizační tým. Stravu poskytujeme i ostatním strávníkům Lanškrouna. Nabízíme- zajišťujeme rozvoz obědů – různých typů diet až domů.

Vedoucí stravovacího úseku je Jarmila Habrmanová.

Technický úsek

Nedílná součást Domova a zajišťuje provoz stravovacího úseku, úklid, praní prádla, údržbu a recepci-kantýnu.

Vedoucí technického úseku je Ing. Milan Minář.

Prádelna

Zajišťuje praní, žehlení a mandlování ložního prádla, prádla klientů, osobních ochranných prostředků zaměstnanců včetně oprav prádla a praní záclon. Prádelna provozuje hospodářskou činnost praní prádla na základě smluvního vztahu a lanškrounskými mateřskými školami a pere prádlo i pro cizí zákazníky dle aktuálního ceníku.

Úklid

Pracovnice úklidu zajišťují úklid pokojů klientů, mytí oken, společných prostor a technického zázemí Domova dle vypracovaného harmonogramu plánu úklidu. Úklid je prováděn sedm dní v týdnu.

Údržba

Zajišťuje běžnou provozní údržbu, malování včetně provozních oprav a drobných oprav na pokojích klientů, provádí venkovní úpravy a zimní údržbu kolem Domova. Podílí se na technickém zajištění akcí Domova a na vývoji a výrobě různých pomůcek pro Domov. Zajišťuje chod technologických zařízení všech úseků Domova dle technických pokynů a zaškolení dodavatelských firem.

Recepce

Je spojena s kantýnou a nachází se u hlavního vchodu do budovy. Je otevřená sedm dní v týdnu od 7:00 do 18:00 hodin. Slouží nejen pro obyvatele Domova ale i návštěvám a veřejnosti. Hosté si mohou posedět v příjemném prostředí uvnitř budovy nebo venku na přilehlé terase či venkovních altánech. Kantýna nabízí uvaření teplých nápojů, rozsáhlý sortiment nealkoholických nápojů, alkoholické nápoje, mražené osvěžení, různé druhy sladkostí, drogistické potřeby a další zboží.

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600