clanek-obrazek

Informace o přijetí

Jak podat žádost

Po projevení zájmu o umístění do Odlehčovací služby (dále jen OS) jsou zájemci zváni k návštěvě OS, je jim nabídnuta prohlídka a podrobnější a konkrétní informace.

Je nutné si předem zjistit volný termín pro pobyt (kapacita lůžek je omezena).

Žádost je možné vyzvednout osobně v Sociálních službách Lanškroun (dále jen Soslla), ulice Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun, popřípadě stáhnout v sekci Důležité dokumenty.

Vyplněnou žádost je možné podat osobně v Soslla nebo poštou, popřípadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun.

Sociální šetření je domluveno vždy v co nejkratší době před nástupem.

Před nástupem sociální pracovnice seznámí zájemce se Smlouvou o poskytnutí služby sociální péče, která se při nástupu do OS uzavírá a jejíž součástí jsou přílohy s vnitřními pravidly a listy úhrad. Dále je seznámen se zásadami pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, s právy a povinnostmi klienta a individuálním plánováním služby apod.

Po nástupu pomáhá celý personál překlenout obtížnější období adaptace, snaží se naslouchat a informovat, pomáhá zvyknout si na nové prostředí. Je aktualizován individuální plán služby.

Umístěním rodinného příslušníka do OS, péče rodiny o něho nekončí, ale měla by být navázána úzká spolupráce příbuzných s personálem, aby se u nás nový klient mohl cítit skutečně jako doma.

Využijete-li OS, připravte si prosím s sebou:

občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny;

léky, které potřebujete, zdravotní pomůcky, inkontinentní pomůcky na každý den pobytu;

označené denní oblečení v dostatečném množství (domácí obuv, župan, spodní prádlo, noční košile, domácí oděv, zástěry, svetry, sukně, kalhoty, apod.);

potřeby osobní hygieny (žínky, ručníky, mýdlo, šampon, kartáček na zuby, pastu, hřeben, manikúru, holení, apod.);

ostatní nezbytné pomůcky (brýle, hůl, vozík, chodítko apod.);

konvice na tekutiny, hrníček, talířek, příbor, ramínka;

předměty osobní povahy (psaní potřeby, knihy, křížovky, pletení apod.);

písemný seznam všech věcí.

Je vhodné mít všechny věci, zejména pak ošacení, které Vám budeme prát, označené Vaším jménem – fixem na prádlo, aby nedošlo k záměně. Prosíme Vás, abyste si s sebou nebrali žádné cennosti ani větší obnos peněz.

 

 

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600