clanek-obrazek

Nutriční péče

Jaká výživa je vhodná pro seniory?

Výživa dodává tělu látky potřebné k růstu, výstavbě a obnově tkání, je zdrojem energie pro všechny denní činnosti. Starší populace představuje skupinu obyvatel, jejíž nutriční stav je často neuspokojivý, neboť je ovlivňován celou řadou negativních faktorů, jako jsou fyziologické a sociální změny spojené se stárnutím, výskyt chronických chorob, užívání více léků, snížená mobilita aj. Tyto faktory, vedou k kvalitativnímu i kvantitativnímu nedostatečnému příjmu stravy. Správně nastavená nutriční péče představuje jeden z významných nástrojů k omezení těchto rizik.

Nutriční terapeut v našem Domově u každého klienta v pravidelných intervalech hodnotí výživový stav, přičemž využívá různých metod např.bilance příjmu stravy, bilance váhy, hodnota BMI či MNA dotazníku…- dle zjištěných dat nastavuje individuální nutriční plán. Nutriční terapeut využívá léčebného účinku potravin a to ve smyslu jak zvýšení dávky, tak i omezení nebo úplného vyřazení ze stravy, je-li to nezbytné mění formu podávané stravy, doplní stravu o nutriční doplňky, popřípadě navrhne speciální výživu, ale také druh dopomoci a použití kompenzačních pomůcek při stravování. Velmi důležitá je hydratace organismu, na kterou dohlíží nutriční asistent. Nutriční terapeut sestavuje dynamický dietní systém Domova, jehož cílem je podávat seniorům stravu v optimálním množství, formě, chuťově a opticky výraznou, nutričně velmi kvalitní a vždy dle nutričních potřeb klientů.

Správně nastavená nutriční péče zachovává či zlepšuje psychickou a fyzickou kondici, zvyšuje imunitu-obranyschopnost organismu vůči nemocem, pozitivně se odráží na hojení ran, je nedílnou součástí prevence dekubitů (proleženin), zabraňuje rozvoji sarkopenie (úbytku svalové hmoty), snižuje riziko vzniku malnutrice (podvýživy) …tím zachovává popřípadě zvyšuje soběstačnost a kvalitu života seniora.
Deklarací kvalitně poskytované péče a účinného systému identifikace malnutrice (podvýživy) je získaný Certifikát ,,Standardizace nutriční péče“ ze dne 14. 11. 2017.
Další informace Vám poskytne nutriční terapeutka Ludmila Dostálková – tel.: 465 503 022, mobil: 775 434 292.

 


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600