clanek-obrazek

Práva lidí s demencí

Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence

1. Být informován o své chorobě.

2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.

3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.

4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.

5. Při vyjadřování svých pocitů být brán vážně.

6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.

7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.

8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.

9. Mít možnost chodit pravidelně ven.

10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.

11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.

12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

zdroj: http://www.alzheimer.cz/pro-lidi-s-demenci/prava-lidi-s-demenci/


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600