clanek-obrazek

Odlehčovací služby

OS logo

 

Odlehčovací služby jsou příspěvkovou organizací s regionální působností, zřízenou Městem Lanškroun. Tyto pobytové Odlehčovací služby jsou poskytovány časově omezenou dobu, nejdéle však po dobu tří měsíců, kdy jinak péči a podporu zajišťuje rodina nebo blízká osoba a v přechodnou dobu tuto podporu a péči není schopna zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci). Celková kapacita Odlehčovací služby je 5 lůžek.

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600