clanek-obrazek

Prohlášení

Poslání poskytované sociální služby

 • Pečovatelská služba Lanškroun poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, takovou podporu a pomoc v domácnostech nebo ve středisku osobní hygieny, aby mohly co nejdéle zůstat ve svém přirozeném, domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života.

Cíle poskytované sociální služby

 • Pečovatelská služba je poskytována odborně a kvalitně v souladu s metodikami.
 • Pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu v činnostech, které klient nezvládá a umožňuje mu tak setrvat v domácím prostředí.


Zásady poskytované sociální služby

 • Zachování lidské důstojnosti – respektujeme práva klientů.
 • Úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na postavení klienta.
 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Okruh osob poskytované sociální služby

 • Pečovatelská služba je určena osobám od dovršeného věku 27 let a seniorům, kteří bydlí v Lanškrouně a nejbližším okolí a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a tato situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
—  Napište nám  —
  --
  1. (povinné)
  2. (povinné)
  3. (povinné)
  4. (povinné)
  1. (povinné)
   

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčková 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600
  DIČ: CZ75081849