clanek-obrazek

Prohlášení

Poslání organizace

Pečovatelská služba Lanškroun poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, takovou podporu a pomoc v domácnostech nebo ve středisku osobní hygieny, aby mohly co nejdéle zůstat ve svém přirozeném, domácím prostředí při zachování dosavadního způsobu života.

Cíle

 • Mít kvalitní a motivovaný personál, který jedná vždy v zájmu klienta a aktivně s ním rozvíjí spolupráci.
 • Aktivně vyhledávat občany, kteří potřebují pomoc a využijí nabídku našich služeb a v případě zájmu občanů rozšířit časovou a místní dostupnost pečovatelské služby.
 • Mít spokojené klienty a posilovat jejich důvěru v nás.


Zásady poskytované sociální služby

 • Zachování lidské důstojnosti – respektujeme práva klientů.
 • Úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na postavení klienta.
 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně.

Cílové skupiny organizace

Pečovatelská služba je určena dospělým občanům Lanškrouna od dovršeného věku 27 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

—  Napište nám  —
  --
  1. (povinné)
  2. (povinné)
  3. (povinné)
  4. (povinné)
  1. (povinné)
   

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčková 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600
  DIČ: CZ75081849