clanek-obrazek

Informace o přijetí

Jak podat žádost

 • Po projevení zájmu o umístění do Domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) jsou zájemci zváni k návštěvě DZR, je jim nabídnuta prohlídka a podrobnější a konkrétní informace.
 • Žádost je možné vyzvednout osobně v Sociálních službách Lanškroun (dále jen Soslla), ulice Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun, popřípadě stáhnout za pomocí webových stránek www.soslla.cz/dokumenty.
 • Vyplněnou žádost je možné podat osobně v Soslla nebo poštou, popřípadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun.
 • Do 60-ti dnů od podání žádosti sociální pracovnice provede sociální šetření. Jednání se zájemcem je vícefázové.
 • Žádost zájemce, který spadá do cílové skupiny, je obodována dle kritérií schválených Radou města a dle celkového součtu bodů je zařazena do pořadníku čekatelů.


 • V případě uvolnění místa je vybrán uchazeč, který má nejvíce bodů.
 • Před nástupem sociální pracovnice seznámí zájemce se Smlouvou o poskytnutí služby sociální péče, která se při nástupu do DZR uzavírá a jejíž součástí jsou přílohy s vnitřními pravidly a listy úhrad. Dále je seznámen se zásadami pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, s právy a povinnostmi klienta a individuálním plánováním služby apod.
 • Po nástupu pomáhá celý personál překlenout obtížnější období adaptace, snaží se naslouchat a informovat, pomáhá zvyknout si na nové prostředí. Je aktualizován individuální plán služby.
 • Umístěním rodinného příslušníka do DZR, péče rodiny o něho nekončí, ale měla by být navázána úzká spolupráce příbuzných s personálem, aby se u nás nový klient mohl cítit skutečně jako doma.

Základní informace pro nástup do domova

Pro nástup jsou nejvhodnější dopolední hodiny, aby byl dostatek času na všechny úkony s tím spojené i na základní orientaci nového klienta.

Na co určitě nezapomenout během přípravy věcí k nástupu do nového DZR:

 • občanský průkaz (rodný list, popř. rozvodový nebo úmrtní list manžela nebo manželky),
 • průkazku zdravotní pojišťovny,
 • lékařskou zprávu ne starší než tři měsíce,
 • aktuální výměr důchodu, na základě kterého Vám bude stanovena výše úhrady,
 • doklad o přiznání příspěvku na péči,
 • léky, které potřebujete minimálně na 5 dní po nástupu, při inkontinenci pleny a podložky,
 • finanční hotovost na první výdaje (například doplácení léků) a na zaplacení úhrady do konce měsíce.

Dobře si promyslete, co všechno si s sebou vezmete. Je lepší začít s méně věcmi, další si můžete dovézt kdykoliv po nástupu.Mezi základní potřeby patří:

osobní hygienické potřeby, doporučujeme alespoň 4 žínky, 4 ručníky, mýdlo, šampon, kartáček, pastu, hřeben, manikúru, holení apod. Praní prádla zajišťuje prádelna v našem DZR, proto je třeba mít veškeré prádlo trvale označené (např. iniciály napsané tužkou na textil). Bez této značky může dojít k záměně nebo ztrátě.

Pro začátek Vám doporučujeme:

 • vhodnou domácí obuv (neklouzavou);
 • spodní prádlo (v dostatečném množství);
 • punčochy, ponožky;
 • noční košile, pyžamo, župan;
 • domácí oděv, na který jste zvyklí;
 • kalhoty, košile, trika, sukně, halenky;
 • šaty, oblek, boty;
 • svetr, vestu;
 • ručníky, osušky, kapesníky;
 • konvici na tekutiny, hrníček, talířek a příbor.

I když jsme schopni se o Vás plně postarat, je pro Vás jistě příjemné, když si s sebou vezmete věci, které Vám – v rámci našich prostorových možností – připomínají Váš domov. Od fotografií blízkých přes oblíbené knihy, obrázky a květiny až třeba po Vaše hodiny, rádio atd. Po dohodě je možné si s sebou také vzít televizor, malou ledničku, varnou konvici, mikrovlnou troubu, křeslo atd.


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600