clanek-obrazek

Informace o přijetí

Jak podat žádost

 • Po projevení zájmu o umístění do Domova se zvláštním režimem (dále jen DZR) jsou zájemci zváni k návštěvě DZR, je jim nabídnuta prohlídka a podrobnější a konkrétní informace.
 • Žádost je možné vyzvednout osobně v Sociálních službách Lanškroun (dále jen Soslla), ulice Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun, popřípadě stáhnout za pomocí webových stránek www.soslla.cz/dokumenty.
 • Vyplněnou žádost je možné podat osobně v Soslla nebo poštou, popřípadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun.
 • Po podání žádosti Vás za nějaký čas sociální pracovnice kontaktuje ohledně sociálního šetření.
 • Žádost zájemce, který spadá do cílové skupiny, je obodována dle kritérií schválených Radou města a dle celkového součtu bodů je zařazena do seznamu žadatelů.


 • V případě uvolnění místa je vybrán uchazeč, který má nejvíce bodů.
 • Před nástupem sociální pracovnice seznámí zájemce se Smlouvou o poskytnutí sociální služby, která se při nástupu do DZR uzavírá a jejíž součástí je List úhrad a Pravidla života v Domově. Dále je seznámen se zásadami pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, s právy a povinnostmi klienta a individuálním plánováním služby apod.
 • Po nástupu pomáhá celý personál překlenout obtížnější období adaptace, snaží se naslouchat a informovat, pomáhá zvyknout si na nové prostředí. Je aktualizován individuální plán služby.
 • Umístěním rodinného příslušníka do DZR, péče rodiny o něho nekončí, ale měla by být navázána úzká spolupráce příbuzných s personálem, aby se u nás nový klient mohl cítit skutečně jako doma.

Základní informace pro nástup do Domova se zvláštním režimem

Pro nástup jsou nejvhodnější dopolední hodiny (mezi 9 – 10 hod.), aby byl dostatek času na všechny úkony s tím spojené i na základní orientaci nového klienta.

Na co určitě nezapomenout během přípravy věcí k nástupu:

 • občanský průkaz,
 • průkazku zdravotní pojišťovny,
 • vyjádření lékaře ne starší než tři měsíce a aktuální rozpis léků podepsaný lékařem,
 • aktuální výměr důchodu (pokud chcete zjistit, zda je nárok na sníženou úhradu),
 • doklad o přiznání příspěvku na péči,
 • léky (popř. recepty), které potřebujete minimálně na 5 dní po nástupu,
 • při inkontinenci inkontinentní pomůcky a podložky, a pro péči o pokožku je potřeba donést mycí pěnu a zinkovou mast (pěnu a mast je možné zakoupit v kantýně Domova),
 • zdravotní nebo kompenzační pomůcky, které používáte (brýle, zubní náhrady, elastické punčochy, naslouchátka, berle, chodítko, invalidní vozík apod.), doporučujeme vzít s sebou také digitální teploměr,
 • finanční hotovost na první výdaje (například doplácení léků) a na zaplacení úhrady do konce měsíce,
 • termosku na čaj (větší, cca 1 l – 1, 5 l), hrníček, talířek (např. na krájené ovoce), příbor, a popř. plastová lžička na podávání léků.


Pro začátek Vám doporučujeme:

 • alespoň 4 žínky, minimálně 5 ručníků, osušky, kapesníky, sprchový gel, šampon, kartáček, pastu, ústní vodu nebo čistící tablety (v případě, že používáte zubní náhradu), manikúrní nůžky, vatové tyčinky, holení (elektrický holicí strojek, jednorázová holítka), hřeben, krém na obličej, krém na tělo, papírové kapesníky apod.  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600