clanek-obrazek

Informace o zavedení

1) Podání žádosti

– Pokud přemýšlíte o zavedení Pečovatelské služby (dále jen PS) je prvně potřeba podat Žádost o zavedení PS.

-Žádost je dostupná v kanceláři sociálního úseku v Sociálních službách Lanškroun, ulice Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun (díále jen Soslla), nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun, nebo je žádost dostupná na webových stránkách www.soslla.cz – záložka dokumenty.

– Vyplněnou žádost je možné podat osobně v Soslla nebo poštou, popřípadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun.

2) Sociální šetření

– Na základě podané Žádosti o zavedení PS je u žadatele provedeno tzv. Sociální šetření.

– Při sociálním šetření sociální pracovník osobně navštíví žadatele o PS a zhodnotí s ním nepříznivou sociální situaci a vhodnost zavedení PS.

3) Podpis Smlouvy

– Na základě vykonaného sociálního šetření je vypracována Smlouva o poskytování PS a Individuální plán.

– Ve Smlouvě o poskytování PS a v Individuálním plánu jsou vydefinovány poskytované úkony v rámci PS a jejich průběh.

-Před poskytováním PS sociální pracovník seznámí budoucí klienty PS se Smlouvou o poskytování PS, která se před zavedením služby uzavírá, s listy úhrad a se zásadami pro podávání a vyřizování stížností. Dále klienty seznámí s právy a povinnostmi klienta, individuálním plánováním služby, apod.

– Podpisem Smlouvy o poskytování PS je zahájeno poskytování úkonů PS.

4) Poskytování Pečovatelské služby

– Ve smluvený termín a čas Pečovatelky PS provádí nasmlouvané úkony u klienta.


—  Napište nám  —
  --
  1. (povinné)
  2. (povinné)
  3. (povinné)
  4. (povinné)
  1. (povinné)
   

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčková 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600
  DIČ: CZ75081849