clanek-obrazek

Informace o zavedení

  • Po projevení zájmu o zavedení Pečovatelské služby (dále jen PS) je zájemcům předána Žádost o zavedení PS.
  • Žádost je možné vyzvednout osobně v Sociálních službách Lanškroun (dále jen Soslla), ulice Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun, popřípadě stáhnout za pomocí webových stránek www.soslla.cz – záložka Důležité
  • Vyplněnou žádost je možné podat osobně v Soslla nebo poštou, popřípadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun.
  • Na základě podané žádosti provede sociální pracovnice sociální šetření, při kterém se společně se žadatelem zhodnotí nepříznivá sociální situace a vhodnost zavedení PS.
  • Žádost o zavedení PS je posouzena též z hlediska volné kapacity a časovým možnostem pracovníků PS.
  • Před poskytování PS sociální pracovnice seznámí budoucí klienty PS se Smlouvou o poskytování PS, která se před zavedením služby uzavírá, s listy úhrad a se zásadami pro podávání a vyřizování stížností. Dále klienty seznámí s právy a povinnostmi klienta, individuálním plánováním služby, apod.

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600