clanek-obrazek

Prohlášení

Poslání organizace

 • Domov pro seniory poskytuje seniorům a osobám formou komplexní péče takovou podporu a pomoc, která jim umožní zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života se svými zájmy, koníčky a příležitostmi, jež mají jejich vrstevníci.
 • Domov pro seniory (dále jen Domov) poskytuje sociální služby, umožňující lidem v nepříznivé sociální situaci žít běžným životem, při zachování jejich důstojnosti a možnosti o své osobě sami rozhodovat v prostředí, které co nejvíce vyhovuje jejich potřebám.

Cíle

 • Dále zvyšovat kvalitu sociálních služeb a průběžně zlepšovat metodiky, pracovní postupy ap.
 • Upravit vnitřní a venkovní prostory Domova, aby co nejvíce vyhovovaly našim klientům.
 • Udržet v organizaci motivované a vzdělané pracovníky, kteří budou tvořit stabilní tým.


Zásady poskytované sociální služby

 • Úcta k člověku – poskytujeme služby bez ohledu na společenské postavení klienta.
 • Respekt soukromí klienta – klient vlastní klíče od svého pokoje, skříní apod., klient nás pustí pouze tam, kam on chce.
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti – nikoliv závislosti na našich službách, neděláme za klienta, co zvládne sám, poskytujeme péči pouze do výše zdravotního postižení klienta.
 • Přizpůsobení našich služeb klientům – snažíme se přizpůsobit cílům uvedených v individuálním plánu klienta, jak jen to je možné.

Cílová skupina organizace

 • Cílovou skupinu Domova pro seniory tvoří občané starší 60 let, kteří potřebují každodenní nepřetržitou komplexní péči v rozsahu námi nabízených služeb.
 • Domov však není vhodný pro osoby vyžadující služby, jež neposkytujeme, ani pro osoby, potřebující služby zvláštního režimu, dále pro osoby, které by narušovaly klidné soužití s ostatními klienty, pro agresivní, infekčně nemocné a mentálně postižené osoby. Není vhodný také pro ty, jimž by k zajištění péče stačily služby nižšího typu (např. pečovatelské služby apod.).

Kapacita organizace

 • Kapacita Domova pro seniory je 24 míst na jedno a dvojlůžkových pokojích.


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600