clanek-obrazek

Podávání stížností

Klienti Sociálních služeb Lanškroun (dále jen Soslla), případně jejich zákonní zástupci, rodinní příslušníci či jiné fyzické nebo právnické osoby, zastupující zájem klienta, mohou vznést podnět, připomínku či stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Stížnost nemá negativní vliv při dalším jednání s klientem a poskytování služby ze strany Soslla. Každý klient je seznámen s možností podávání stížností a postupu při vyřizování stížností na služby, které se poskytují a na pracovníky Soslla.

Stížnost je vždy řádně řešena. Podněty a připomínky jsou řešeny na poradách vedení. Sociální pracovnice je povinna stěžovatele informovat o výsledku řešení stížnosti a to do 30-ti dnů od obdržení stížnosti. V případě anonymní stížnosti je řešení vyvěšeno na nástěnkách Soslla.


Klienti mohou podat stížnost sociální pracovnici, pracovníkům Soslla (včetně klíčového pracovníka), řediteli, nadřízeným orgánům. Stížnost může být podána ústně, – např. telefonicky, osobně nebo písemně – např. vhozením do schránek na patrech či do mobilní schránky, poštou, elektronickou poštou.

Kontakty:

 • Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun, Tel.: 465 503 001
 • Městský úřad, Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, Tel.: 465 385 263
 • Veřejný ochránce práv – Ombudsman, Údolní 39, 602 00 Brno, Tel.: 542 542 111
 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, Tel.: 257 221 141
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, Tel.: 221 921 111


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600