clanek-obrazek

Volný čas

Jak koncipujeme volný čas našich klientů

V souladu s posláním a cíli organizace se snažíme intenzivně o to, aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života. Plníme jejich volný čas, rozvíjíme jejich zájmy, nacházíme s klienty nové koníčky a pomáháme jim zapomenout na jejich problémy a starosti.

V rámci aktivizace jsou klienti na všechny kulturní akce nejen zváni, ale jsou i zapojováni do jejich aktivního zajišťování. Ke všem aktivitám jsou zváni také rodinní příslušníci.

Klientům nabízíme skupinové i individuální aktivity. Individuální aktivity navštěvují zejména klienti ležící nebo po cévních příhodách. Hlavní náplní těchto návštěv je zejména trénování paměti, procvičování řeči, muzikoterapie, bazální stimulace s prvky aromaterapie apod.

Pravidelně je vydáván časopis Důchodníček, kde jsou klienti informováni o novinkách, o konaných akcích, mohli si přečíst zajímavosti o starých řemeslech a vyluštit křížovky.

SOSLLA-volny_cas1

Trénink paměti

Probíhá zábavnou formou kognitivní trénink, trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti, pozornosti, soustředění a výbavnosti, práce se vzpomínkami (reminiscence), nácvik jednoduchých paměťových technik. Do této aktivity jsou zařazeny i různé hry jako např. pexeso pro dospělé, karetní hry, křížovky, slovní fotbal, přísloví, citáty apod.

Předčítání knih, novin, časopisů aj.

Pro klienty, kterým už zrak neslouží tak dobře jako dříve, ale i ostatním, kteří si rádi ve společnosti poslechnou nahlas čtenou beletrii, se pořádali skupinová předčítání. U imobilních obyvatel probíhalo individuální předčítání z vybrané knížky, časopisu nebo časopisu Důchodníček přímo na pokoji.

SOSLLA-volny_cas3
SOSLLA-volny_cas4

Kondiční cvičení

Cílem cvičení je zachovat si co nejdéle pohyblivost celého těla. Rozcvičit i ztuhlé části za pomoci cviků a pomůcek, například gymnastického míče, gumy. Program cvičení je přizpůsoben zdravotnímu stavu seniorů.

Tvořivá (kreativní) dílna

V tvořivé dílně pracujeme s různými materiály – papír, malování na sklo, aranžování květin, výroba různých ozdob. Klienti se v dílně zapojují každý dle svého zdravotního stavu i své zručnosti. Všechny předměty, které jsme společně vytvořili, nám slouží k výzdobě. Klienti si zde zkracují „dlouhé chvíle“ také různými ručními pracemi – pletením, šitím, vyšíváním.

SOSLLA-volny_cas5
SOSLLA-volny_cas6

Canisterapie

Canisterapie je léčba psí láskou. Pravidelně nás navštěvuje psí fenka Sofie a Čaky. Chodí zejména na individuální terapie na pokoje klientů.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je soustava léčebných postupů využívající hudbu k uzdravení člověka. Pravidelně k nám dochází muzikoterapeut, který se našim klientům věnuje individuálně i skupinově. Muzikoterapii využíváme i ve snoezelenu, například při bazální stimulaci apod. Při léčbě se používají mj. pohybová cvičení podle hudby, relaxační cvičení, terapie zpěvem a jiné.

SOSLLA-volny_cas7

SOSLLA-volny_cas9

Vařeníčko, pečeníčko

Pro všechny, co rádi vaří anebo rádi mlsají, máme vařeníčko – pečeníčko. Klienti vždy navrhnou, co by si rádi upekli či uvařili a po dokončení si to při šálku kávy nebo čaje také společně ochutnají.

Používání vonných esencí a prvků dotykové terapie

V rámci Bazální stimulace a návštěv relaxační místnosti Snoezelen jsou používány vonné esence. Je to terapie, léčící dotekem a vůní. Dotek je nejjednodušší formou komunikace, která nic nestojí a přece tolik potěší. Klient odpočívá na lůžku, poslouchá relaxační hudbu a při tom vdechuje aromatické esence.

SOSLLA-aromapterapie

SOSLLA-volny_cas12

Hudební odpoledne s harmonikářem

„Náš“ harmonikář – dobrovolník, hraje písně, které hladí na duši a při kterých si může každý zazpívat pěkně od plic.

Biograf senior

Pravidelně se koná pod vedením dobrovolníka promítání. Promítají se většinou filmy pro pamětníky, oceněné filmy, střídají se české i zahraniční filmy a žánry tak, aby byl uspokojen každý typ diváka z řad našich klientů.

Nestárnoucí melodie

Každý týden pro klienty náš dobrovolník pořádá Nestárnoucí melodie, kde jsou pouštěny písničky na přání.

Hudební odpoledne s panem Reslerem

Sociálně terapeutické činnosti

Tato aktivita se zaměřuje na procvičování jemné motoriky, tréninku paměti, ale především na sociální začlenění klientů. Procvičuje se zde například různé zapínání – knoflíky, patenty, zip, tkaničky, cvičí se s terapeutickou hmotou, navlékají se korále, skládá se puzzle, ale také se dělají různé úkoly a hrají hry apod.

SOSLLA-volny_cas13

snozelen1

Snoezelen

Tato místnost je vybavená barevnými efekty, bublinkovým válcem, dataprojektorem, světelnými vlákny, kde mohou být promítány fotografie z mládí klientů nebo např. příroda, život v moři apod. Klientům je zde pouštěna relaxační hudba a aromaterapie a většinou dělána bazální nebo dotyková terapie nebo masáž rukou, šíje apod.

Další pravidelné aktivity

Několikrát měsíčně se konají bohoslužby – katolická, evangelická a pravoslavná. Každý měsíc se konají schůze obyvatel, kde klienti jsou informováni o dění a zároveň zde mohou vznést jakýkoliv dotaz, podnět či stížnost na chod Sociálních služeb. Mezi další pravidelné aktivity patří např. společenské a sportovní hry – bingo, stolní hry, kuželky, pétanque apod.

kuželky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec egestas lorem.

Jednorázové aktivity

Mimo tyto pravidelné volnočasové aktivity jsou i jednorázové aktivity. Jedná se zejména o různé zábavné programy, se kterými nás navštěvují děti z okolních škol a klienti jiných zařízení, taneční zábavy, Čermenské slavnosti, stavění a kácení máje, oslavy svátků a narozenin, plesy, zahradní slavnosti, apod.

—  Napište nám  —
  --
  1. (povinné)
  2. (povinné)
  3. (povinné)
  4. (povinné)
  1. (povinné)
   

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčková 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600
  DIČ: CZ75081849