clanek-obrazek

Úhrada

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt je stanovena aktuálním Listem úhrad, který je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Vše podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Úhrada za pobytové Odlehčovací služby se skládá z těchto položek:

 1. Cena za ubytování a stravu se pohybuje od 440,- Kč do 455,- Kč za den.
 2. Cena za úkony péče je 135,- Kč za hodinu. Úkony péče jsou hrazeny podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600