clanek-obrazek

Úhrada

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt je stanovena aktuálním Listem úhrad, který je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Vše podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Úhrada za pobytové Odlehčovací služby se skládá z těchto položek:

 1. Cena za ubytování a stravu se pohybuje od 500,- Kč do 515,- Kč za den.
 2. Cena za úkony péče je 135 Kč za hodinu, pokud čas strávený úkony je vyšší než 80 hodin měsíčně a 155 Kč za hodinu, pokud čas strávený úkony nepřevýší 80 hodin měsíčně.  Do tohoto času se přičítají odebrané hodiny péče i od jiných poskytovatelů Odlehčovací služby. V takovém případě je potřeba doložit doklad/potvrzení od dalšího poskytovatele Odlehčovací služby nejpozději do konce aktuálního kalendářního měsíce, ve kterém poskytujeme tuto službu. Vyúčtování péče je vypočítáno podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Nejmenší časový interval je 5 minut.


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600