clanek-obrazek

Úhrada

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt je stanovena aktuálním Listem úhrad, který je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Vše podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

Úhrada za pobytové Odlehčovací služby se skládá z těchto položek:

  1. Cena za ubytování a stravu se pohybuje od 367- Kč do 380,- Kč za den.
  2. Cena za úkony péče je 120 Kč za hodinu. Úkony péče jsou hrazeny podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600