clanek-obrazek

Úhrada

Úhrady za poskytované služby

Úhrada za služby poskytované Pečovatelskou službou je hrazena klientem dle Smlouvy o poskytování Pečovatelské služby, kterou klient uzavírá se Sociálními službami Lanškroun. Aktuální ceník úkonů PS je součástí Smlouvy, dále je k dispozici u sociálního pracovníka PS a zde:

https://www.soslla.cz/wp-content/uploads/List-uhrad-ukonu-poskytovanych-PS-1.2.2023.docx


 


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600