clanek-obrazek

Úhrada

Úhrady za poskytované služby

Úhrada za služby poskytované Pečovatelskou službou je hrazena klientem dle Smlouvy o poskytování Pečovatelské služby, kterou klient uzavírá se Sociálními službami Lanškroun. Aktuální ceník úkonů PS je součástí Smlouvy, dále je k dispozici u sociálního pracovníka PS a zde:

Lis úhrad PS 2018


 

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600