clanek-obrazek

Pravidla pro zapojení rodinných příslušníků a přátel do péče

 

Na úvod je důležité říci, proč je Vaše zapojení do péče tak důležité! Když k nám nastupuje nový klient, nastává pro něho období velkých změn – příchod do nového prostředí plného nových lidí, nových spolubydlících, nových tváří, které o něho budou pečovat. Pokud v tomto náročném období je rodinný příslušník, blízká osoba tomuto člověku nápomocna, troufáme si říci, že polovina cesty je za námi. Klient ví, že tuto cestu nejde sám, ale má k sobě někoho, kdo mu je blízký, nápomocný. Také na druhé straně i pro nás je velkým přínosem spolupráce rodinných příslušníků, blízkých, jelikož od Vás získáváme potřebné informace, které nám mohou pomoci v péči o Vašeho blízkého. Také spoluprací získáváme nestranný náhled, který nám může pomoci nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Pokud jste dosud o svého blízkého pečovali doma, uvítáme Vaše informace o způsobu péče, na kterou je Váš blízký zvyklý a která mu vyhovuje. Pokud Váš blízký přichází do našeho zařízení ze zdravotnického zařízení a Vy neznáte jeho současný stav, prosíme Vás, abyste nám důvěřovali a dali nám čas na zjištění jeho potřeb, zbylých schopností a možností.

NÁMĚTY PRO ZAPOJENÍ DO PÉČE O VAŠEHO BLÍZKÉHO

 

 

 

 

 

 

Pokud Váš blízký sdílí pokoj s dalším klientem, je péče o Vašeho blízkého v pokoji možná do té míry, aby nebyl rušen další klient. Téměř neomezeně můžete se svým blízkým trávit čas ve společných prostorách zařízení či mimo budovu (na zahradě u jezírka, na terase, na vycházkách apod.).

Přestože respektujeme Vaše schopnosti a přání pečovat o Vašeho blízkého, jsou činnosti, které vždy vykonává pracovník přímé obslužné péče, a to z důvodu bezpečí klienta i Vašeho, např.:

Jak již bylo řečeno v úvodu, pokud se budete chtít zapojit do péče o Vašeho blízkého, oceníme Vaší zpětnou vazbu – vaše reakce, postřehy, názory. Zpětná vazba je pro nás důležitým zdrojem informací, jak pro individuální plánování, tak také pro to, jak nejlépe uspokojovat potřeby našich klientů.

Náš Domov také pořádá různé kulturní a společenské akce, kterých se samozřejmě se svými blízkými můžete zúčastnit. Pořádané akce jsou zveřejněny na našich nástěnkách, ve výtazích, informace o plánovaných akcích Vám také může sdělit personál Domova.

Pokud budete mít zájem uspořádat, například rodinnou oslavu, je možné ji uspořádat u nás v Domově. V Domově máme různé místnosti (lidová světnička, fototerapeutická místnost, kulturní místnost) poskytující dostatečné soukromí pro uspořádání vašich oslav. Pouze je potřeba o termínu oslavy předem informovat buď vedoucího přímé obslužné péče, nebo sociální pracovnici.

 

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600