Výběrové řízení – Pečovatel Pečovatelské služby

Obsazení pozice PEČOVATEL (-KA) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Příspěvková organizace zřízená Městem Lanškroun Sociální služby Lanškroun přijme nového zaměstnance na pozici pečovatel (ka) Pečovatelské služby. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s nástupem od 1. 7. 2016 s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče

Kvalifikační požadavky:

 • způsobilost k právním úkonům,
 • občanská bezúhonnost – doložena výpisem z rejstříku trestů,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost podle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.

Osobnostní předpoklady:

 • základní informace o oboru, sociálních službách, systému zdravotnictví a sociálních služeb,
 • komunikativnost a empatický lidský přístup ke klientům s ohledem na jejich potřeby,
 • dobré organizační schopnosti v práci s lidmi,
 • zájem o profesní a osobnostní rozvoj, zájem přinášet a aplikovat nové ošetřovatelské postupy v praxi,
 • dobrý vztah ke starším lidem,
 • schopnost pracovat v týmu lidí a vyhodnocovat a předávat důležité informace,
 • znalost práce s PC,
 • ochota pracovat příležitostně také o víkendu,
 • aktivní řidič skupiny B.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • adresu trvalého pobytu – v případě, že není shodná s místem aktuálního pobytu, také doručovací adresu,
 • telefonický a emailový kontakt na uchazeče,
 • datum a podpis,
 • životopis psaný rukou, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Nabízíme

 • příjemné pracovní prostředí,
 • 5 týdnů dovolené,
 • závodní stravování,
 • platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů.

Další informace poskytne

Mgr. Lenka Jakešová, vedoucí sociálního úseku tel.: 465 503 006, 739 455 274
Přihlášku v obálce označené „PS“ doručte buď osobně, nebo poštou do 20. 4. 2016 na adresu: Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun.

Masopustní průvod

Kuře, kohout, šašek, kovboj, Skot, kosí bratři, zámecká paní, myslivec a obyvatelé Domova se zúčastnili Masopustního průvodu Domovem. Tancovalo se, zpívalo, hrálo na harmoniku a nezapomnělo se na masopustní koblížky.

 

Úspěch Domova pro seniory

Domov pro seniory Lanškroun (dále jen Domov) opět potvrdil svou kvalitu a obhájil certifikát Značky kvality v sociálních službách, který na základě rozsáhlého hodnocení uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. V celkovém hodnocení si náš Domov polepšil ze čtyř na pět hvězd z celkově pěti možných.  Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení tříhvězdičkové nebo pětihvězdičkové. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Slavnostní předávání certifikátu Značky kvality se uskutečnilo ve středu 13. ledna 2016 v kanceláři pana starosty za přítomnosti Ing. Pavla Šotoly – radního Pardubického kraje, Ing. Heleny Zahálkové, MBA  – vedoucí odboru sociálních věcí Pardubického kraje, Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA – prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Mgr. Radima Vetchého – starosty města Lanškroun, Ing. Bohumila Bernáška – 1. místostarosty města Lanškroun, Věry Ptáčkové – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Lanškroun a Ing. Milana Mináře – ředitele Domova, Anny Tručkové – vrchní sestry, Mgr. Martiny Kvapilové – sociální pracovnice.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výběrová řízení – kuchař, přímá obslužná péče

Viz přílohy.

 

Výběrové řízení na pozici PPOP

Výběrové řízení na pozici KUCHAŘ

 

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY

Dobrovolnictví je velice záslužná činnost, která přináší pro seniory velký dar, a to v podobě radosti, potěšení a strávené chvilky s Dobrovolníkem. Tak proč tuto záslužnou činnost nezkusit u nás v Sociálních službách Lanškroun?

 

plakát dobrovolnictví – NOVÉ

Zimní Důchodníček

BYL VLOŽEN NOVÝ ZIMNÍ DŮCHODNÍČEK.

Silvestrovské dopoledne s harmonikářem

Ve středu 30. prosince jsme společně oslavili blížící se konec roku 2015.  Nechybělo  výborné občerstvení v podobě jednohubek a cukroví.  K poslechu nám hrál klienty velmi oblíbený harmonikář pan Popelář a přidal k tomu i pár vtipů pro zasmání.  Všichni zúčastění si odnášeli dobrou náladu.

Vánoční přání

Hromadu dárků co srdce pohladí, rodinu, přátele, co nikdy nezradí.

K bohatství krůček a ke štěstí skok.

Nádherné vánoce a šťastný nový rok 2016.

 

Přeje kolektiv zaměstnanců 

Sociálních služeb Lanškroun

vánoční stromek

Vánoční oslavy

Letošní vyvrcholení adventu probíhalo tento rok nově a to slavnostním obědem a slavnostní večeří.

První oslavy již začaly ve čtvrtek.  Pro klienty na žlutém patře, byl připraven slavností oběd, ke kterému se podávala tradiční svíčková na smetaně. Stoly byly slavnostně laděny do červené barvy.  Ke svačině se podával zákusek a vánoční veselení pokračovalo rozdáváním dárků a zpíváním koled.

Druhá vánoční oslava proběhla v pondělí v kulturní místnosti v zeleném patře. Vánoční tabule byla laděna do modré a bílé barvy.  Podávala se tradiční rybí polévka a řízek s bramborovým salátem. Hudební doprovod pana Hurycha a Matějky nám zpříjemňoval vánoční atmosféru, společně jsme si zazpívaly vánoční koledy. Ochutnávalo se vánoční cukroví, rozdávaly se dárky a pan ředitel nezapomněl rozkrojit jablíčko pro cestu domů a chléb pro hojný rok 2016.

Adventní čas

Adventní čas je pro nás všechny jedno z nejkrásnějších období v roce a nejen díky blížícímu se Štědrému dni, ale také díky mnoha vystoupením, které nám tento čas obohatily. První vystoupení patřilo Základní škole Lanškroun, která si pro své pohádkové vystoupení připravila vlastnoručně vytvořené kulisy. Vystoupení bylo krásné a děti byly šikovné. V pořadí druhé vystoupení patřilo obyvatelům a zaměstnancům Domova pro seniory Moravská Třebová.  Hudební soubor byl sladěn vánočními kostýmy a zazpíval nám nejznámější koledy. Závěrečné vystoupení patřilo již každoročně klientům z Domova u Studánky, kteří nám zazpívali vánoční písně a koledy a poté nádherně zarecitovali. Nesmíme také zapomenout na klienty, kteří se zapojili do pečení perníčků, zdobení prostor Domova a vánočních stromků.

Čert, Mikuláš, Anděl

V pátek dne 4. prosince 2015  mezi naše klienty zavítal Čert, Mikuláš a Anděl. Společně navštěvovali klienty na pokoji a přinášeli jim sladkosti, také si rádi poslechli nějakou tu básničku či písničku.

Duo Ruggieri

Dne 4.11. 2015 mezi naše klienty zavítalo duo Ruggieri. Italský tenorista s baletkou nám představili písně zejména z oblasti Itálie a Španělska a tyto zpěvy prolínaly nádherné baletní tance. Bylo to krásné zážitkové odpoledne.

Kontakt

Sociální služby Lanškroun
Janáčkova 1003
563 01 Lanškroun

IČO: 75081849
DIČ: CZ75081849
Číslo účtu: 198999998/0600