clanek-obrazek

Zpráva z činnosti Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS)

Od června roku 2023 uběhl již rok, co se Sociální služby Lanškroun staly Kontaktním místem ČALS. Svou činnost zde zaměřujeme na pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinám a blízkým. Za tuto dobu jsme uspořádali celkem 8 přednášek pro veřejnost. V loňském roce to bylo 5 přednášek, které byly zaměřeny na trénování paměti, problémy se sluchem, výživu seniorů, inkontinentní a kompenzační pomůcky pro seniory apod. Letos jsme již realizovali 3 přednášky „nejen“ pro pečující, a to na téma Praktické ukázky tréninku paměti, Paměť a problémy s ní aneb specifika péče o člověka s demencí a Domácí péče o seniora. Další přednášky jsou plánované po prázdninách.

V říjnu loňského roku v Týdnu paměti jsme uspořádali Den otevřených dveří, kde bylo možné si prohlédnout naše prostory a dozvědět se mimo jiné také o našich službách. Koncem května 2024 byl dokončen 7. ročník kurzu Trénování paměti pro seniory, který v našich prostorech pořádá Rodinné centrum Dětský svět. A v neposlední řadě jsme 29. 5. 2024 opět úspěšně obhájili certifikát Vážka na službě Domov se zvláštním režimem.

V našem kontaktním místě si můžete převzít či zapůjčit různé materiály, knihy a publikace, které se zaměřují na seniory, domácí péči o seniory, onemocnění demence apod.  Mnoho publikací vydala přímo Česká alzheimerovská společnost, např. „Na pomoc pečujícím rodinám“, „Jak upravit domov člověka s demencí“, „Diagnóza Alzheimerova nemoc! A co dál?“ apod.

Také je zde možné pořešit problémy s odborníky např. s nutriční terapeutkou na téma výživa seniorů, zapůjčit si různé kompenzační pomůcky, dohodnout se na ukázce nácviku pro „laické“ pečující – např. při polohování, výměně inkontinentních pomůcek apod. V neposlední řadě je možné provést testování paměti. Vše vždy po předem dohodnutém termínu.

Pokud byste měli zájem o telefonickou či osobní konzultaci neváhejte kontaktovat sociální pracovnici Mgr. Lenku Jakešovou v pracovních dnech od 8:00 – 11:00 hod na telefonním čísle 739 455 274 nebo e-mailem: soc.pracovnik@soslla.cz.


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600