clanek-obrazek

Výběrové řízení – Pečovatel Pečovatelské služby

Obsazení pozice PEČOVATEL (-KA) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Příspěvková organizace zřízená Městem Lanškroun Sociální služby Lanškroun přijme nového zaměstnance na pozici pečovatel (ka) Pečovatelské služby. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou s nástupem od 1. 7. 2016 s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Požadavky na uchazeče

Kvalifikační požadavky:

 • způsobilost k právním úkonům,
 • občanská bezúhonnost – doložena výpisem z rejstříku trestů,
 • zdravotní způsobilost,
 • odborná způsobilost podle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.

Osobnostní předpoklady:

 • základní informace o oboru, sociálních službách, systému zdravotnictví a sociálních služeb,
 • komunikativnost a empatický lidský přístup ke klientům s ohledem na jejich potřeby,
 • dobré organizační schopnosti v práci s lidmi,
 • zájem o profesní a osobnostní rozvoj, zájem přinášet a aplikovat nové ošetřovatelské postupy v praxi,
 • dobrý vztah ke starším lidem,
 • schopnost pracovat v týmu lidí a vyhodnocovat a předávat důležité informace,
 • znalost práce s PC,
 • ochota pracovat příležitostně také o víkendu,
 • aktivní řidič skupiny B.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • adresu trvalého pobytu – v případě, že není shodná s místem aktuálního pobytu, také doručovací adresu,
 • telefonický a emailový kontakt na uchazeče,
 • datum a podpis,
 • životopis psaný rukou, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Nabízíme

 • příjemné pracovní prostředí,
 • 5 týdnů dovolené,
 • závodní stravování,
 • platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů.

Další informace poskytne

Mgr. Lenka Jakešová, vedoucí sociálního úseku tel.: 465 503 006, 739 455 274
Přihlášku v obálce označené „PS“ doručte buď osobně, nebo poštou do 20. 4. 2016 na adresu: Sociální služby Lanškroun, Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun.


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600