clanek-obrazek

Večer světel 2. 11. 2021

Památka všech věrných zesnulých – lidově Dušičky – patří mezi významné svátky roku. Hřbitovy se zahalí do světel zapálených svíček. Vzpomínáme… Pro mnohé naše klienty je návštěva všech hřbitovů již velmi obtížná, někdy nereálná. Proto každoročně pořádáme v našem Domově Večer světel. A tak si každý z nás může za symbolickou částku zakoupit svoji svíčku a oživit tak vzpomínky na ty, co už s námi nejsou. Hořící svíčky pak zdobí naši zahradu tak dlouho, dokud nezhasnou. A projevy díků a vděčnosti za takovou drobnost nás utvrzuje v tomto rituálu pokračovat i nadále.


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600