clanek-obrazek

Sociální služby Lanškroun získaly certifikát Vážka

Sociální služba Domov se zvláštním režimem, která je součástí Sociálních služeb Lanškroun  získala certifikát Vážka. Jedná se o velmi prestižní ocenění, které se uděluje za kvalitně poskytované služby lidem s různými typy demence. Tento certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost.

Zjišťování kvality poskytovaných služeb bylo zahájeno návštěvou auditorského týmu 25. listopadu 2016. Hodnotilo se několik oblastí, mimo jiné aktivizace, zdravotní péče, prostředí, ale hlavně byl kladen důraz na individuální přístup a na důstojnost klienta.

Cílem certifikace Vážka je poskytovanou péči osobám trpícím demencí neustále zvyšovat a zlepšovat, proto je certifikát udělen pouze na dobu 24 měsíců.

Udělení tohoto ocenění je pro naše pracovníky velikou odměnou za jejich kvalitně vykonávanou práci, a pro klienty a širokou veřejnost signálem, že naše služby jsou poskytovány na vysoké úrovni.


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600