clanek-obrazek

Sociální služby Lanškroun potvrdily kvalitu poskytované péče

Po mnoha týdnech intenzivní, teoretické a praktické přípravě zaměstnanců, po dotažení všech administrativních restů po Covidové době, realizaci všech nápadů na zlepšení péče o klienty s demencí, zlepšení stupně orientace v budově plus dlouhodobou každodenní kvalitní péčí o klienty proběhla na odděleních Domova se zvláštním režimem obhajoba prestižního certifikátu Vážka. Tento certifikát uděluje Česká Alzheimerovská společnost a my jej poprvé obdrželi v roce 2017. Platnost je vždy na 2 roky, nyní se z důvodu Covidu rok necertifikovalo. Certifikát Vážka je ocenění, které je udělováno pouze zařízením, které poskytují vysoce kvalitní služby klientům s různými typy demence. Auditorský tým zjišťuje kvalitu poskytované péče, různorodost aktivizací, prostředí Domova, kvalitu zdravotní péče ale hlavně, zda ke klientům přistupujeme individuálně, dbáme na jejich soukromí a důstojnost. Když jsme v roce 2017 získali 88,55 bodů ze 100 možných, byl to úžasný výsledek. V roce 2019 jsme získali dokonce 90,85 bodů. Protože jsme se první čtvrtletí letošního roku ještě plně věnovali zvládnutí Covidové nákazy a s tím spojenému problematickému zajišťování základního chodu Domova, vytknuli jsme si cíl alespoň Vážku obhájit bez ohledu na bodový zisk. Celý kolektiv zaměstnanců se ale v přípravě semknul, teoretické znalosti prohloubil, praktické dovednosti zdokonalil a výsledkem bylo získání ještě lepšího výsledku než v minulých certifikacích. Obnovení certifikátu je pro naše pracovníky velikou morální odměnou za jejich kvalitně a odborně vykonávanou práci a svědčí i o tom, že vysoce nastavenou laťku poskytované péče v našem zařízení nejenom stále držíme, ale i mírně posunujeme výš. Dle slov inspektorek, patříme se ziskem nad 90 bodů k těm nejlepším v naší republice. Děkuji tímto všem zaměstnancům nejenom za tento skvělý výsledek ale i za každodenní nelehkou práci, která byla v minulých měsících velice ztížena Covidovým onemocněním. Jsem hrdý na to, že vedu tak skvělý profesionální tým zaměstnanců.

 

Ing. Milan Minář

ředitel Sociálních služeb Lanškroun

 

 


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600