clanek-obrazek

Rozšíření služeb v Domově ,,Růžový pokoj“,

Většina seniorů žije aktivní, zdravý a nezávislý život v domácím prostředí. S přibývajícím věkem však dochází k řadě zdravotním problémů, které jim neumožňují zůstat v domácím prostředí, a proto se na nás obrací pro odbornou pomoc Naše zařízení neustále hledá cesty jak naši péči o klienty zlepšit a co nejvíce přiblížit jeho potřebám a potřebám rodin, které se starají o svého rodinného příslušníka. Po zkušenosti z loňského roku, kdy jsme v našem zařízení přijali klienta v těžkém zdravotním stavu, péče v nemocnici skončila a ošetřovatelská péče byla natolik náročná, že domácí péče nepřicházela v úvahu. Klient potřeboval paliativní hospicovou péči. Tato péče je zaměřená na hygienickou péči, prevenci proleženin, léčbě bolesti a hydrataci organismu. V této době je nejdůležitější spolupráce rodiny, která je obeznámena se zdravotním stavem a s možnostmi, které máme. Neočekává zázraky, ale chce pro svého tatínka nebo maminku důstojné prostředí, odborný personál, nechce, aby trpěl bolestí a měli možnost jej neomezeně navštěvovat. Bohužel i smrt je součástí našich životů, proto je naší povinností vytvořit důstojné prostředí, kde by i rodina měla přiměřené zázemí, mohla kdykoliv přijít na návštěvu nebo být s rodinným příslušníkem i v noci. Vytvořili jsme nový pokoj pro klienty tzv. ,,Růžový pokoj“, kde klient najde odbornou péči v jeho těžkém zdravotním stavu a rodina zázemí pro častější pobyt s klientem. Každý, kdo k nám do domova přichází, si sebou přináší životní příběh, své zvyklosti a rodinné vztahy, které respektujeme. V rámci komplexní péče zprostředkujeme náboženskou a duchovní péči. Odborným garantem je proškolený personál domova a MUDr. B. Skála, který převzal lékařský dohled nad zdravotní péči těchto klientů. Tento pokoj je určen klientům starším 65 let, může se jednat o odlehčovací službu (nejdéle na 3 měsíce) nebo pro klienty s trvalým pobytem v domově.

Za ošetřovatelský úsek Anna Tručková-vrchní sestra

obrázek

  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600