clanek-obrazek

Návštěvy od 17. 4. 2021

NÁVŠTĚVY

V režimovém opatření budou od soboty 17. 4. 2021 povoleny návštěvy v Sociálních službách Lanškroun za těchto podmínek:

 1. Návštěvy jsou povoleny osobám, které:
  1. prodělaly v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,
  2. které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad od svého praktického lékaře nebo z testovacího centra,
  3. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

  

2.Návštěvní doba je: každý den od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00 hod.

 

3. Doba návštěvy je 30 minut a je nutné si čas předem rezervovat na tel. čísle 778 544 431, 465 503 015 tak, aby na jednotlivých patrech byly max. 4 návštěvy v jeden čas. Návštěvy bez předchozí rezervace nebudou vpuštěny!!!

4. V případě zájmu o delší návštěvu než 30 min, je možné:

a) návštěva s klientem proběhne na zahradě Domova (imobilního klienta si návštěva sama oblékne a odveze).

b) Pokud bude den před objednanou návštěvou volný termín.

 

 1. Ke každému klientovi v jeden čas může pouze 1 návštěvní osoba. Děti do 15 let možno s doprovodem. U jednoho klienta mohou být maximálně 2 návštěvy za den.

 1. Po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) a před vstupem k recepci si vydezinfikovat ruce. Každé návštěvě bude změřena teplota.

 1. Každá návštěva musí vyplnit záznam o návštěvě na recepci.

 1. Při odchodu je třeba, aby se návštěva odhlásila na recepci.

 1. Testování návštěv u nás v zařízení se provádí: každou sobotu od 8:30 do 10:30 a od 13:30 do 15:30 hod. Testování dětí do 15 let neprovádíme. Test je platný 48 hodin.
 1. Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci a u klientů v karanténě jsou zakázány.

 1. Pro bezproblémový chod je třeba dodržovat čas a dobu návštěv, jinak dojde k přehodnocení nastavených pravidel.

 

 


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600