clanek-obrazek

Kdy je ten správný čas podat žádost do Domova?

Roky přibývají, síly ubývají a v tento okamžik si každý klade otázku – Je čas podat žádost do Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním režimem (dále jen Domov)? Abych se tam vůbec dostal…..čím dříve žádost podám, tím dříve se tam dostanu….. Rádi bychom Vám prostřednictvím tohoto článku, vysvětlili, kdy je ten správný čas podat žádost do Domova.

Pokud jste senior, který žije ve svém domácím prostředí, tedy „doma“ a pociťujete úbytek sil, zhoršení zdravotního stavu, nezvládáte péči o vlastní osobu ani s pomocí rodiny, přátel či sousedů, je třeba požádat o pomoc někoho dalšího. Nejprve můžete požádat                   o pomoc Pečovatelskou službu (dále jen PS), která Vám zajistí potřebnou péči v domácím prostředí. V Lanškrouně a okolí Vám pomůže PS, která poskytuje své služby formou terénní (v domácím prostředí) nebo ambulantní (senior dochází nebo je dopravován do Střediska osobní hygieny). PS je poskytována dle zájmu klientů v pracovních dnech, o sobotách, nedělích i svátcích. V době této žádosti  o pomoc je i vhodné podat žádost o Příspěvek na péči, který Vám pomůže se podílet na nákladech za poskytnutou péči. Žádost o Příspěvek na péči lze podat na Úřadě práce. Dále Vám může být nápomocna Domácí zdravotní péče pod Oblastní charitou, která Vám díky terénním zdravotním sestrám pomůže zajistit zdravotní péči (např. aplikace inzulínu, převazy, kontrola zdravotního stavu).

V případě, že je již péče rodinných příslušníků, či kombinace péče rodiny a PS a Domácí zdravotní péče nedostačující, je vhodné podat žádost o umístění do Domova. Není třeba žádost podávat s velkým předstihem, protože datum podání žádosti nemá vliv na přijetí. Při každé podané žádosti dochází k přehodnocení evidence na přijetí do Domova dle sociálního šetření, které provádí sociální pracovnice a zdravotnický pracovník Domova.

Žádost je možné vyzvednout osobně v Sociálních službách Lanškroun, ulice Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun nebo stáhnout na webových stránkách – www.soslla.cz. Vyplněnou žádost je možné podat osobně v Domově nebo poštou, popřípadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lanškroun. Žádost je obodována dle kritérií schválených Radou města a dle celkového součtu bodů je zařazena do seznamu žadatelů. Nástup není uskutečněn okamžitě, z důvodu plné obsazenosti lůžek. Délka doby přijetí od podání žádosti do Domova je individuální, někdy může trvat měsíce. V případě uvolnění místa je vybrán žadatel, který má nejvíce bodů. Před nástupem ho kontaktuje sociální pracovnice, která provede aktualizované sociální šetření a zároveň předá všechny důležité informace.

Doufáme, že jsme některým z Vás odpověděli a kdyby ne, neváhejte nás kontaktovat nebo se na nás osobně obrátit na adrese: Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun, kontakt na sociální pracovnice – telefon 465 503 006, 739 455 274.

Marcela Severová, DiS.

Sociální pracovnice


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600