clanek-obrazek

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

K dnešnímu dni tj. 24. 3. 2021 uplynulo 14 dní od druhé vakcinace našich klientů, proto opět umožňujeme návštěvy za těchto podmínek:

 1. Návštěvy jsou povoleny osobám, které:
  1. prodělaly v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,
  2. které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad od svého praktického lékaře nebo z testovacího centra,
  3. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 2. Ke každému klientovi v jeden čas může pouze 1 návštěvní osoba. U jednoho klienta mohou být maximálně 2 návštěvy za den.

 

 1. Po celou dobu návštěvy je nutné mít respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) a před vstupem k recepci si vydezinfikovat ruce. Každé návštěvě bude změřena teplota.

 

 1. Každá návštěva musí vyplnit záznam o návštěvě na recepci.

 

 1. Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci a u klientů v karanténě jsou zakázány.

 

 1. Z kapacitních důvodů se u nás v zařízení testování návštěv neprovádí.

 

 1. Návštěvní doba je:

 

Středa, sobota, neděle:

od 8:00 do 11:00 hod a

od 14:00 do 16:30 hod.


  Kontakt

  Sociální služby Lanškroun
  Janáčkova 1003
  563 01 Lanškroun

  IČO: 75081849
  DIČ: CZ75081849
  Číslo účtu: 198999998/0600